Về chúng tôi

Tổng quan Công ty

Tại 3i Law, điều quan trọng không phải là những thuật ngữ về pháp luật mà là kinh nghiệm trong việc đưa ra giải pháp pháp lý. Chúng tôi đồng hành cùng với bạn.

Chúng tôi tự hào không chỉ là luật sư cho khách hàng của chúng tôi. Bởi chúng tôi giúp họ định hướng các vấn đề pháp lý phức tạp và nhạy cảm với trọng tâm cung cấp các giải pháp hiệu quả, sáng tạo và thiết thực giúp họ đạt được thành công lâu dài. Với tư cách là cố vấn và đồng minh tin cậy cho các cá nhân, doanh nghiệp và gia đình trên toàn cầu, chúng tôi dành sự tận tâm tới từng cá nhân và thời gian cho từng khách hàng để thấu hiểu giá trị của họ và giúp họ đạt được kết quả như mong muốn.

Đội ngũ 3i Law được thành lập với ý tưởng rằng luật pháp không phải là điều gì đó cần phải được đối mặt với sự lo lắng; thay vào đó nó có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để giúp các cá nhân và doanh nghiệp đạt được mục tiêu của họ. Chúng tôi chỉ tuyển dụng những luật sư giàu kinh nghiệm cùng chung định hướng này và mang lại nhiều kinh nghiệm pháp lý chuyên nghiệp và sự tiếp xúc cá nhân, thực tiễn cho từng lĩnh vực hoạt động trong công ty của chúng tôi.

Triến lý hoạt động

Mỗi cá nhân trong công ty của chúng tôi cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới bằng sự năng động, đồng cảm và phục vụ như một đồng minh đáng tin cậy ở mọi giai đoạn đại diện của chúng tôi.

Sáng tạo

Sáng tạo

Sáng tạo là trái tim trong cách tiếp cận của 3i Law. Công ty như một khối thống nhất tận tâm cung cấp những chiến lược sáng tạo nhưng có ý đồ nhằm hướng tới nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mỗi cá nhân trong công ty của chúng tôi cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới bằng sự năng động, đồng cảm và phục vụ như một đồng minh đáng tin cậy ở mọi giai đoạn đại diện của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng đều đặc biệt và các giải pháp của chúng tôi được thiết kế riêng cho từng khách hàng. Bạn sẽ không tìm thấy các giải pháp pháp lý hoặc các chiến lược theo khuôn mẫu định trước khi bạn làm việc với chúng tôi. Chúng tôi dành thời gian để hiểu bạn hoặc công ty của bạn và các mục tiêu cụ thể của bạn để điều chỉnh cách tiếp cận định hướng giải pháp của chúng tôi đối với tất cả các nhu cầu pháp lý của bạn.

Hội nhập

Hội nhập

Với tư cách là cố vấn pháp lý đáng tin cậy của bạn, chúng tôi có nhiệm vụ dự đoán các vấn đề trước khi chúng phát sinh. Không giống các công ty khác, chúng tôi thực hiện cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo khách hàng của chúng tôi được bảo vệ trong mọi trường hợp. Dù vấn đề gặp phải là gì, chúng tôi vẫn luôn dành thời gian để hiểu những giá trị, mục tiêu và mối quan hệ của bạn để cung cấp giải pháp tốt nhất đáp ứng được tầm nhìn dài hạn của bạn.

Chính trực

Chính trực

Tại 3i Law, chúng tôi giữ mình theo tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và đối với chúng tôi, niềm tin và sự minh bạch được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chỉ sử dụng thuật ngữ về pháp lý khi cần và sẽ hành động với sự trung thực và chân thành trong mọi tình huống khi xử lý trường hợp của bạn. Chúng tôi coi trọng và tôn trọng mọi cá nhân qua kinh nghiệm và nền tảng của họ và cam kết đạt đến trình độ xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.

Trách nhiệm Xã hội và Đóng góp vào Cộng đồng

Trách nhiệm xã hội và đóng góp vào cộng đồng là những giá trị cốt lõi của 3i Law. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ công và phấn đấu để đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý, thúc đẩy sự đa dạng và tham gia vào các nỗ lực nhân đạo và giáo dục trên toàn cầu.

Trách nhiệm Xã hội

Chúng tôi được thúc đẩy bởi khát vọng làm vững mạnh cộng đồng và thế giới xung quanh ta và được trao đặc quyền để làm việc với các tổ chức tuyệt vời bao gồm:

Asian Pacific American Bar Association (APABA) - Colorado

Colorado Bar Association (CBA) Diversity Council

Colorado Dragon Boat Festival

Đóng góp vào Cộng đồng

Cam kết của chúng tôi nêu lên tiếng nói cho các cộng đồng chưa được phục vụ được chứng minh bởi những đóng góp vì lợi ích cộng đồng của chúng tôi để lựa chọn ra các tổ chức từ thiện bao gồm:

Martyred Angels Foundation

Nurture Project International

Bridging Hope

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực