Các lĩnh vực hoạt động

Vũ trụ và Viễn thông

Space and TelecommunicationĐối mặt với sự mở rộng và đổi mới công nghệ, luật viễn thông và vũ trụ đang đứng trước nhiều ngã rẽ. Tầm quan trọng của vệ tinh đang thúc đẩy viễn thông, tín hiệu GPS và các tiến bộ công nghệ khác trên toàn cầu đòi hỏi chuyên môn đặc biệt về lĩnh vực luật mới nổi này.

Đội ngũ 3i Law được trang bị đặc biệt để hướng đến các vấn đề trong lĩnh vực luật không gian và viễn thông. Chúng tôi luôn cập nhật những thay đổi về lập pháp có ảnh hưởng tới các dự án dành cho khách hàng thương mại và chính phủ và làm việc với họ để đảm bảo sự tuân thủ liên tục. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các quy định và chính sách viễn thông trong và ngoài nước cũng như các vấn đề giao dịch liên quan đến hoạt động vệ tinh. Chúng tôi giúp khách hàng định hướng môi trường pháp lý phức tạp này để họ có thể thành công bất chấp những thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp này.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực