Các lĩnh vực hoạt động

Tố tụng Dân sự

Civil LitigationKhi nói đến những vấn đề tố tụng dân sự trong kinh doanh, có rất nhiều rủi ro. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có một luật sư giàu kinh nghiệm, người chăm lo cho những lợi ích tốt nhất của bạn và có thể giúp bạn cân nhắc tất cả các lựa chọn trong các vấn đề dân sự. 

Tại 3i Law, chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của họ để giúp họ đưa ra một quyết định đúng đắn liệu việc kiện tụng có phải là hành động đúng cho họ hay không. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, đội ngũ của chúng tôi sẽ đem đến các chiến lược giải quyết tranh chấp khác như bằng trọng tài hoặc hòa giải để cố gắng tránh thủ tục kiện tụng. Mặc dù chúng tôi tin tưởng vào việc cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua các phương pháp thay thế này, nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng đôi khi tranh tụng là chiến lược đúng đắn cho khách hàng và chúng tôi được chuẩn bị để làm việc với khách hàng nhằm đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng và rằng lợi ích của họ được đại diện công bằng trong suốt quá trình tố tụng.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực