Các lĩnh vực hoạt động

Luật Gia đình

Family LawMối quan hệ gia đình là một trong những mối quan hệ cá nhân quan trọng nhất và chúng tôi thường gặp gỡ khách hàng vào những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi làm việc với khách hàng để đảm bảo rằng những gì giá trị đối với họ được bảo vệ trong quá trình tố tụng gia đình và rằng các quyền và lựa chọn của họ được trình bày rõ ràng trong từng bước.

Cho dù đó là ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, xác định danh tính cha, tái định cư hoặc những vấn đề nuôi con khác, chúng tôi nhận ra điều gì đang bị đe dọa. Chúng tôi nỗ lực trở thành những người bào chữa tốt nhất cho khách hàng của mình bằng cách giúp họ đạt được các giải pháp hợp lý, công bằng, và vì lợi ích cao nhất của họ.

Khách hàng của chúng tôi có thể trông cậy vào sự giao tiếp kịp thời và nhất quán bằng ngôn ngữ đơn giản và không bị che khuất bởi các thuật ngữ pháp lý.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực