Các lĩnh vực hoạt động

Giao dịch xuyên Quốc gia

Cross-Border TransactionsNền kinh tế toàn cầu ngày nay đem đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, song hành với rất nhiều cơ hội là rất nhiều rủi ro. Đội ngũ 3i Law giúp khách hàng quản lý những rủi ro này đồng thời tối ưu hóa các triển vọng mà một quy mô toàn cầu có thể đem lại.

Chúng tôi theo kịp các quy định ngày càng tăng xung quanh thương mại quốc tế để cung cấp sự tư vấn tốt nhất về các giao dịch kinh doanh, từ việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, xuất nhập khẩu và thuế.

Chúng tôi tin vào sức mạnh của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nghiên cứu và sử dụng các chiến lược sáng tạo để cho phép khách hàng của chúng tôi tham gia vào nó một cách có giá trị nhất đối với hoạt động kinh doanh của họ. Đội ngũ đa dạng và đa ngôn ngữ của chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia bao gồm Philippines, Campuchia, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Myanma, Thái Lan, Peru và hơn 20 công ty ở châu Phi để làm cho cách tiếp cận này trở nên thiết thực đối với nhiều khách hàng.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực