Các lĩnh vực hoạt động

Bất động sản

Real EstateCác dự án bất động sản và đầu tư thường phức tạp và liên quan đến nhiều cổ đông. Công việc của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm đại diện cho các nhà đầu tư, nhà phát triển, chủ đất, và người thuê nhà trong các dự án bất động sản và các giao dịch liên quan.

Từ cơ cấu và phát triển đến cho thuê, mua lại, và bố trí lại, 3i Law đã từng là trung tâm của các dự án bất động sản ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Khách hàng trông cậy vào chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của các giao dịch bất động sản của họ được an toàn và rằng lợi ích của họ, cả tài sản đang nắm giữ cũng như các lợi ích khác, được xem xét và bảo vệ một cách thích hợp.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực